Garantija

 

Techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas , laikantis LR ūkio ministro 2004 kovo 31 įsakymo Nr 4-97 “Automobilių paslaugų teikimo tvarka”’ ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų  įskaitant, bet neapsiribojant 1996 m. kovo 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento įsakymu Nr. 70 patvirtintų Lietuvos standartu LST 1438:2005 „Lengvieji automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas“ bei galiojančiu įmonės (Vykdytojo ) standartu ĮST 2005417-01:1997 „Lengvieji automobiliai. Eksploatacinis remontas“.

Vadovaujantis šiais standartais atliktiems darbams ir remontui panaudotoms detalėms suteikiamos garantijos:
 
  • Techninio aptarnavimo  ir priežiūros darbai-1 mėnuo
  • Agregatų ir mazgų remontas  6 mėn,(arba 20000 km)
  • Kita - pagal automobilių detalių gamintojų teikiamas garantijas.
  • Garantiniu laikotarpiu neatlygintinai pašaliname visus medžiagų (detalių ir pan.) bei darbo trūkumus
 
smart foreash